Projekty zakończone

Tytuł: Przewlekła infekcja wirusowa w astmie: udział układu immunologicznego i lipidowej ścieżki sygnałów
Kierownik: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum (Prof. Andrzej Szczeklik), Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF) (Prof. Cezmi Akdis); Krzysztof Pyrć: koordynator zadania badawczego.
Zródło finansowania: OPI
Rodzaj projektu: Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

Tytuł: Terapia przeciwnowotworowa: otrzymanie nowego onkolitycznego wektora wirusowego. 
Kierownik: Krzysztof Pyrć
Okres realizacji: 01-11-2011 do 31-10-2014
Zródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj projektu:  LIDER
 
Tytuł:  Mechanizm zakażenia ludzkimi koronawirusami NL63 oraz HKU1
Kierownik: Krzysztof Pyrć
Okres realizacji: 28-12-2010 do 31-01-2014
Zródło finansowania: MNiSW
Rodzaj projektu:  IUVENTUS Plus
 
Tytuł: HexaPrime: Nowa metoda identyfikacji wirusów RNA 
Kierownik: Krzysztof Pyrć
Okres realizacji: 23-09-2009 do 22-09-2012
Zródło finansowania: MNISW
Rodzaj projektu: Własny
 
Tytuł: Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia
Kierownik: prof. dr hab. Józef Dulak; Krzysztof Pyrć: koordynator ds. naukowych, koordynator zadania: Organizacja laboratorium wirusologicznej diagnostyki molekularnej.
Okres realizacji: 10-12-2008 do 10-12-2011
Zródło finansowania: MNISW/NCBIR
Rodzaj projektu: Grant inwestycyjny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1. „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym".