Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty badawcze

 1. dr Amir Aliramezani: D23CA-404: Repurposing of existing drugs for treatment of canine Prototheca infections, Morris Fundation (2024), NCN
 2. dr Małgorzata Benedyk-Machaczka: Single-stranded DNA aptamer capable of specifically binding human PD-L1 as a new molecular probe in cancer diagnosis. SGS, (2022-2024), NCBR
 3. dr Danuta Bryzek: Heterogeniczność neutrofili zależna od protez serynowych, Sonata Bis 10 (2021-2026), NCN
 4. dr Ewelina Dobosz: Porphyromonas gingivalis kluczem do wrót infekcji wirusowych - jak paradontoza zmienia odpowiedź antywirusową gospodarza. Sonata 17 (2022-2025), NCN
 5. dr Justyna Folkert: Określenie roli MCPIP-1 w procesie spermatogenezy i steroidogenezy, Miniatura 4 (2022-2024), NCN
 6. dr Anna Golda: Terapeutyczne zastosowanie pochodnych temporyny w chorobach infekcyjnych w chorobach infekcyjnych wywoływanych patogenami wewnątrzkomórkowymi. SONATA 15 (2020-2023), NCN
 7. dr Aleksander Grabiec: Synergistyczna aktywacja fibroblastów dziąsła przez patogeny jamy ustnej i zapalne środowisko tkanki jako nowy patomechanizm przewlekłego stanu zapalnego w paradontozie. OPUS 18 (2020-2024), NCN
 8. dr Aleksander Grabiec: Rola enzymów modyfikujących histony w epigenetyce i patogenezie paradontozy. OPUS 22 (2022-2026), NCN
 9. mgr Anna Jacuła: Rola unikalnej fosfodiesterazy w regulacji systemu sekrecji oraz sygnalizacji komórkowej Tanarella forsythia, Preludium (2023-2025), NCN
 10. dr hab. Joanna Kozieł: Identyfikacja czynników wirulencji Streptococcus anginosus. OPUS 15 (2019-2024), NCN
 11. dr hab. Joanna Kozieł: Sieci neutrofilowe w cuglach - identyfikacja mechanizmów kontroli potencjału zapalnego NETs. SONATA BIS (2017-2024), NCN
 12. dr Mirosław Książek: Proteazy KLIKK ludzkiego patogenu Tannerella forsythia: potencjalne czynniki wirulencji o wyjątkowych właściwościach biochemicznych i strukturalnych. OPUS-18 (2020-2024), NCN
 13. dr Mirosław Książek: Struktura, biochemia, fizjologia i ewolucja bakteryjnych α2-makroglobulin z ludzkich periodontopatogen w Porphyromonas gingivalis i Tannerella forsythia. Sonata Bis 11 (2022-2027), NCN
 14. dr Jakub Kwieciński: Razem czy osobno? Znaczenie wzajemnych oddziaływań stafyloagulazy i stafylokinazy w rozwoju zakażeń gronkowca złocistego. OPUS 24 (2023-2027), NCN
 15. dr Jakub Kwieciński: Centralna rola ludzkiego systemu homeostazy w powstawaniu biofilmów gronkowca złocistego. OPUS 25 (2024-2028), NCN
 16. prof. dr hab. Piotr Mydel: Karbamylacja jako czynnik etiopatologiczny zaburzeń krzepnięcia krwi w chorobach nerek, OPUS 17 (2020- 2024), NCN
 17. prof. dr hab. Piotr Mydel: Rola karbamylacji w regulacji układu RAA oraz funkcjonalności endotelium. OPUS 24 (2023- 2027), NCN
 18. mgr Alicja Płonczyńska: Przeciwzapalne działanie senoterapeutyków na fibroblasty dziąsłowe jako potencjalna terapia choroby zapalnej przyzębia, Preludium 21 (2023-2025), NCN
 19. prof. dr hab. Jan Potempa:  Rola paradontozy i zakażenie P. gingivalis na powstawanie i postęp choroby Alzheimera, JPND (2020- 2024), NCN
 20. dr Maja Sochalska: Celowe hamowanie ekspresji białek anty-apoptotycznych z rodziny Bcl-2 w makrofagach jako potencjalna terapia paradontozy. SONATA 16 (2021-2025), NCN