Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematy prac magisterskich

 • Identyfikacja mechanizmów wirulencji bakterii
 • Rola mechanizmów epigenetycznych w interakcji patogen-gospodarz
 • Modulacja odpowiedzi immunologicznej gospodarza podczas infekcji 
 • Potranslacyjne modyfikacje białek gospodarza podczas stanu zapalnego
 • Odkrywanie i charakterystyka nowych bakteryjnych enzymów proteolitycznych i ich białkowych inhibitorów
 • Identyfikacja inhibitorów proteaz o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym
 • Wpływ białek apoptotycznych na funkcje i przeżywalność komórek układu immunologicznego w rozwoju choroby zapalnej przyzębia (in vitro, in vivo, ex vivo)
 • Genetyczne i enzymatyczne typowania szczepów bakteryjnych
 • Zmiany w transkrypcji genów toksycznych szczepów sinic istotnych w odpowiedzi na stres oksydacyjny
 • Rola parakaspazy MALT-1 w chorobach przyzębia
 • Analiza antybakteryjnego i immunomodulacyjnego działania analogów ludzkich peptydów antybakteryjnych
 • Ocena działania immunomodulacyjnego białek zmodyfikowanych działaniem PADs
 • MCPIP-1 zależna regulacja autofagii, jako mechanizm uszkodzeń pęcherzyków nasiennych
 • Badanie strukturalne i funkcjonalne białek systemu sekrecji T9SS
 • Badanie unikatowego szlaku sygnalizacyjnego odpowiedzialnego za wirulencję P. gingivalis
 • Badanie błonowego systemu pobierania peptydów przez P. gingivalis czyli w jaki sposób P. gingivalis je
 • Modulacja funkcji fibroblastów przez patogeny jamy ustnej
 • Pandemia antybiotykooporności - charakterystyka genetyczna wielolekoopornych szczepów Staphylococcus aureus
 • Plastyczność fenotypowa i genetyczna szczepów Staphylococcus u osób zdrowych i z zakażeniami krwi
 • Staphylococcus aureus vs. Staphylococcus lugdunensis – synergia czy antagonizm?
 • Biofilmy bakterii Gram-dodatnich
 • Rola mikrobiomu w chorobach
 • Współzawodnictwo o wiązanie z TLR2 peptydoglikanu S.gordonii i fimbrii P.gingivalis
 • Poszukiwanie nowych terapii chorób zakaźnych