Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tematy badawcze

 • Patogeneza chorób autoimmunologicznych, reumatoidalne zapalenie stawów
 • Rola karbamylacji  jako czynnika etiopatologicznego zaburzeń krzepnięcia krwi w chorobach nerek w regulacji układu immunologicznego 
 • Proteazy i ich białkowe inhibitory
 • Rola negatywnych regulatorów stanu zapalnego podczas infekcji bakteryjnych
 • Udział kalikrein w przekazie sygnału indukowanym EGF
 • Proces deiminacji argininy w interakcji proteaza-inhibitor – znaczenie w regulacji wrodzonych mechanizmów odporności
 • Rola cytrulinacji białek gospodarza katalizowanej przez bakteryjne deiminazy peptydyloargininowe w rozwoju zapalenia przyzębia
 • Rola cytrulinacji w gojeniu i regeneracji tkanki okołozębowej
 • Udział cytrulinacji katalizowanej przez bakteryjną deiminazę peptydyloargininową w rozwoju zapalenia przyzębia
 • Cytrulinacja a gojenie i regeneracja tkanek okołozębowych
 • Znaczenie polimorfizmów genu deiminazy peptydyloargininowej P. gingivalis w patogenezie i rokowaniu choroby zapalnej przyzębia
 • Rola fibroblastów dziąsła w patogenezie zapalenia przyzębia
 • Mechanizmy leżące u podstaw klinicznych i epidemiologicznych powiązań pomiędzy zapaleniem przyzębia (parodontoza) i bakteriami odpowiedzialnymi za rozwój paradontozy, a chorobami systemowymi człowieka.
 • Mechanizmy obronne bakterii
 • Epigenetyka infekcji bakteryjnych
 • Apoptoza komórek immunologicznych i jej rola w rozwoju zapalenia przyzębia 
 • Mechanizmy molekularne bakteryjnych zakażeń oportunistycznych
 • Genetyczne i fenotypowe typowania istotnych klinicznie patogenów bakteryjnych
 • Transmisja szczepów bakteryjnych zwierzę-człowiek i człowiek-zwierzę
 • Wykorzystanie sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w mikrobiologii medycznej
 • Molekularne podstawy odżywiania się bakterii asacharolitycznych
 • Biologia strukturalna kompleksów błonowych P. gingivalis
 • Poszukiwanie nowych systemów sekrecji czynników wirulencji
 • Badanie unikatowych systemów regulacji ekspresji genów
 • Karbamylacja jako czynnik etiopatologiczny zaburzeń krzepnięcia krwi w chorobach nerek
 • Współzawodnictwo o wiązanie z TLR2 peptydoglikanu S.gordonii i fimbrii P.gingivalis 
 • TLR-2 zależna odpowiedź komórkowa na stymulację różnymi typami fimbrii P.gingivalis
 • Wykorzystanie modeli reporterowych do badania wirulencji periodontopatogenów.
 • Współdziałanie różnych partnerów molekularnych receptora Toll-podobnego 2 podczas stymulacji cytrulinowanymi ligandami P.gingivalis
 • Ocena wirulencji szczepów klinicznych P.gingivalis z użyciem modeli reporterowych oraz pierwotnych komórek   
 • Metagenomika i transkryptomika (RNASeq) w diagnostyce molekularnej zakażeń bakteryjnych
 • Etiologia i patogeneza neutropenii 
 • Molekularne mechanizmy zakażeń gronkowcowych
 • Rola glikozaminoglikanów w modulowaniu odpowiedzi immunologicznej
 • Nowe terapie chorób zakaźnych